Erik Toráč

Bachelor's thesis

A Business Plan for a Language Agency

A Business Plan for a Language Agency
Abstract:
This bachelor thesis is focused on creation of a successful business plan for a language agency, and on proving its sustainability in the market. The theoretical part describes the basic terms connected to entrepreneurship and also the structure of a business plan. The following practical part is analyzing the market through the questionnaire research and executing appropriate calculations in financial …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zameriava na tvorbu biznis plánu pre jazykovú agentúru a na potvrdenie jej udržateľnosti na trhu. Teoretická časť rozoberá základné pojmy spojené s podnikaním a tiež štruktúru podnikateľského plánu. Nasledujúca praktická časť skúma trh pomocou dotazníkového prieskumu a vykonáva kalkulácie vo finančnej analýze, ktoré určujú životaschopnosť podniku.
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Toráč, Erik. A Business Plan for a Language Agency. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business Administration

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.