Quang Hieu CHU

Bakalářská práce

Muzikoterapie a pedagogika

Music therapy and educational sciences
Anotace:
Moje bakalářská práce na téma Muzikoterapie a pedagogika má sloužit jako jakýsi úvod do problematiky těchto vědních oborů. V první části předkládám nejdůležitější definice, základní dělení a důležité aspekty muzikoterapie. V druhé kapitole vztyčím nejdůležitější charakteristiky, základní dělení a definice pedagogiky, zejm. v oblasti školství. Třetí kapitola se už věnuje jen jejich syntézám, průnikům …více
Abstract:
My bachelor thesis on Music Therapy and Pedagogy should serve as an introduction to the subject of these disciplines. In the first part I present the most important definitions, basic division and important aspects of music therapy. In the second chapter I highlight the most important characteristics, the basic division and the definition of pedagogy, especially in the field of education. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHU, Quang Hieu. Muzikoterapie a pedagogika. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/