Bc. Pavel Matějka

Master's thesis

Vliv aplikace změkčovadel na kompostovatelnost PLA

The Influence Using of Plasticizers on Composting of PLA
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá vliv čtyřech vybraných změkčovadel na biodegradovatelnost PLA fólií. K účelům experimentu byl použit PLA Luminy L130. Vybraná změkčovadla jsou pak: ATBC, PEG 400, MC2178 a MC2192. Dále srovnává rozdíly procesu biodegradace stárnutých a nestárnutých fólií. Tento výzkum proběhl pro aerobní degradaci. V rámci práce byly provedeny 2 experimenty. První dle normy ISO 14855-1 a běžel …viac
Abstract:
This diploma thesis investigated an influence of four chosen plasticizers on PLA foils. In this experiment it was used PLA Luminy L130. The selected plasticizers were: ATBC, PEG 400, MC2178 and MC2192. It was also investigated the difference between aged and unaged films. This research was conducted for aerobic degradation. I During this work they were done two experiments. The first one followed the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Brdlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matějka, Pavel. Vliv aplikace změkčovadel na kompostovatelnost PLA. Liberec, 2022. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technical University of Liberec

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / odbor:
Polymers and Composites Technology / Technologie plastů a kompozitů