Mgr. Jan SEMER

Bakalářská práce

Optimalizace podmínek polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.

PCR optimization for the detection of DNA damage by means of osmium tetroxide complexes and diethylpyrocarbonate.
Anotace:
Tato práce je věnována optimalizaci podmínek polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození DNA komplexy oxidu osmičelého s 2, 2´- bipyridinem. Cílem bylo izolovat plasmidové DNA a převést ji do jednořetězcové formy, aby mohla být modifikována komplexy oxidu osmičelého. Dalším cílem byla detekce poškození DNA pomocí polymerázové řetězové reakce a následné gelové elektroforézy. Získané výsledky …více
Abstract:
This thesis is devoted to polymerase chain reaction optimization for the detection of DNA damage by means of osmium tetroxide 2, 2´- bipyridine complexes. The first aim was plasmid DNA izolation, and converted into single-strand forms to be modified by osmium tetroxide complexes. The next aim was the detection of DNA damage by means of PCR and gel electrophoresis. Obtained results were used for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEMER, Jan. Optimalizace podmínek polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta