Bc. Andrea Blahušová

Diplomová práce

Reward-based crowdfunding jako nástroj financování AK COCO Otrokovice, z. s.

Reward-Based Crowdfunding as a Financing Tool of AK COCO Otrokovice, z. s.
Anotace:
Tato práce se zabývá financováním neziskových organizací, jejími možnostmi a moderními způsoby. Jedním z moderních způsobů je crowdfunding. Existuje řada druhů crowdfun-dingu, práce se však podrobněji zabývá pouze odměnovým. V rámci práce byl realizován projekt s názvem Sportovní pomůcky pro děti z AK COCO Otrokovice, pro podporu a rozvoj jejich pohybových aktivit. V práci byl popsán a rozebrán celý …více
Abstract:
The thesis is focused on financing of the non-profit organizations, standard legal possi-bilities of the financial support or donations and describe also modern ways of financing of the non-profit organizations. One of the modern ways chosen in the thesis as is crowdfun-ding. There are many types of crowdfunding, but this thesis deals with reward-based crowdfunding. A project calles Sports aids for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Kameníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blahušová, Andrea. Reward-based crowdfunding jako nástroj financování AK COCO Otrokovice, z. s.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance, specializace Finanční kontrola

Práce na příbuzné téma