Bc. Andrea Blahušová

Master's thesis

Reward-based crowdfunding jako nástroj financování AK COCO Otrokovice, z. s.

Reward-Based Crowdfunding as a Financing Tool of AK COCO Otrokovice, z. s.
Abstract:
Tato práce se zabývá financováním neziskových organizací, jejími možnostmi a moderními způsoby. Jedním z moderních způsobů je crowdfunding. Existuje řada druhů crowdfun-dingu, práce se však podrobněji zabývá pouze odměnovým. V rámci práce byl realizován projekt s názvem Sportovní pomůcky pro děti z AK COCO Otrokovice, pro podporu a rozvoj jejich pohybových aktivit. V práci byl popsán a rozebrán celý …more
Abstract:
The thesis is focused on financing of the non-profit organizations, standard legal possi-bilities of the financial support or donations and describe also modern ways of financing of the non-profit organizations. One of the modern ways chosen in the thesis as is crowdfun-ding. There are many types of crowdfunding, but this thesis deals with reward-based crowdfunding. A project calles Sports aids for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Blanka Kameníková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Blahušová, Andrea. Reward-based crowdfunding jako nástroj financování AK COCO Otrokovice, z. s.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance

Theses on a related topic