Monika MUNDILOVÁ

Bakalářská práce

Kulturní diplomacie v zahraniční politice substátních regionů

Cultural Diplomacy in Foreign Policy of Substate Regions
Anotace:
Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat kulturní paradiplomacii Karlovarského kraje za období 2013-2017. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se člení do několika podkapitol, ty se zaměřují na rozvoj a funkce veřejné a kulturní diplomacie, na vývoj veřejné diplomacie v České republice a dále se věnuje aktérům, kteří ovlivňují kulturní paradiplomacii. Druhá část práce je …více
Abstract:
This Bachelor thesis is called Cultural Diplomacy in Foreign Policy of Substate Regions, it is focused on foreign policy and cultural diplomacy of Czech region Karlovarský kraj. The aim of my thesis is to examine foreign policy and cultural diplomacy between years 2013-2020 in region Karlovy Vary. I have chosen this date because of The Concept of Culture of the Karlovy Vary Region which was processed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUNDILOVÁ, Monika. Kulturní diplomacie v zahraniční politice substátních regionů. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/