Zaneta Perutkova

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Talent management - Analýza talent managementu ve společnosti ČD Cargo, a.s.

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na specifickou oblast řízení lidských zrojů, kterou je talent management (TM). Jsou zde popsány stěžejní pojmy, podmínky a procesy, sloužící jako teoretická východiska pro analýzu talent managementu u nákladního dopravce ČD Cargo, a.s. Cílem práce je zmapování problematiky TM, vyhodnocení výsledků a následné vytvoření návrhu metodiky pro zavedení nového talent managementu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Tyl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Personální řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.