Lucie SIMPEROVÁ

Bachelor's thesis

Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf

New graduation and uniform apprenticeship examination from the perspective of teachers in Photographer
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce na téma Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele obor Fotograf chci poukázat, zda a jak se změnila kritéria a cíle od učebního oboru k oboru studijnímu. Zkouška dospělosti, závěrečné učňovské zkoušky nebo i jednoduše, prosté vysvědčení, které ukončí snažení žáků neboli studentů v daném školním roce. To jsou všechno určité životní kroky každého dospívajícího …more
Abstract:
The subject of my thesis on the topic of new uniform graduation and vocational exams in terms of teacher discipline Photographer want to point out whether and how to amend the criteria and objectives of apprenticeship training for field study. The test of maturity, the final apprenticeship exam or simply, simply certificates, which terminates the efforts of pupils or students in a given school year …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2016
Accessible from:: 8. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIMPEROVÁ, Lucie. Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta