Lucie SIMPEROVÁ

Bakalářská práce

Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf

New graduation and uniform apprenticeship examination from the perspective of teachers in Photographer
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce na téma Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele obor Fotograf chci poukázat, zda a jak se změnila kritéria a cíle od učebního oboru k oboru studijnímu. Zkouška dospělosti, závěrečné učňovské zkoušky nebo i jednoduše, prosté vysvědčení, které ukončí snažení žáků neboli studentů v daném školním roce. To jsou všechno určité životní kroky každého dospívajícího …více
Abstract:
The subject of my thesis on the topic of new uniform graduation and vocational exams in terms of teacher discipline Photographer want to point out whether and how to amend the criteria and objectives of apprenticeship training for field study. The test of maturity, the final apprenticeship exam or simply, simply certificates, which terminates the efforts of pupils or students in a given school year …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIMPEROVÁ, Lucie. Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta