Bc. Klára Kalianková

Bachelor's thesis

Problematika druhého bydlení ve vybraném pohraničním regionu – na příkladu Králíky - Miedzylesie

The issue of second homes in the selected border region on the example Králíky - Miedzylesie
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum druhého bydlení, a to na příkladu dvou regionů - SO ORP Králíky a Międzylesie. Větší pozornost je logicky věnována správnímu obvodu Králíky a oblast Międzylesie slouží pouze k porovnání. V prvních krocích je druhé bydlení zhodnoceno na pozadí historického vývoje v Česku a Polsku, avšak těžiště práce spočívá ve vlastním terénním šetření. Vlastními silami realizované …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the research of the second homes that is shown on the example of two regions - SO ORP Kralíky and Międzylesie. More attention is logically devoted to the administrative district Králíky and the region Międzylesie is used as a comparison only. In the first step the second homes is evaluated on the background of the historical development in the Czech Republic and Poland …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta