Bc. Lucie Ježová

Bakalářská práce

Život profesionálního umělce a baletní umění na pozadí doby v souboru baletu Státního divadla v Brně v 60. letech 20. století

The life of a professional dancer and ballet art on the background of the times in the State theater ballet ensemble in Brno in the 60s of 20th century
Anotace:
Předkládaná bakalářská diplomová práce si klade za cíl pomocí metody orální historie přiblížit existenci baletního souboru Státního divadla v Brně v 60. letech 20. století na pozadí politicko – společenského systému dané doby. Práci samotné předchází nástin změn a specifik v umělecké tvorbě československého divadelnictví po roce 1945, a zejména pak po únoru 1948 a výklad historie brněnského baletu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is, using the method of oral history, to introduce the existence of the ballet company of the State Theater in Brno in the 1960s on the background of the political and social system of the time. The work itself is preceded by an outline of changes and pecularities in the artistic work of Czechoslovak theater after 1945, and especially after February 1948 and the interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta