Bc. et Bc. Lukáš Novák

Master's thesis

Příspěvek k dějinám vztahu církve a státu v České republice a jejích sousedních zemí po roce 1989

A contribution to the history of relationship between church and state in the Czech Republic and neighboring countries after 1989
Anotácia:
Diplomová práce Příspěvek k dějinám vztahu církve a státu v České republice a jejích sousedních zemí po roce 1989 pomocí metody historické komparace a analýzy přibližuje problematiku vztahů státu a církví v zemích, které s Českou republikou sdílejí jak geografické, tak i mentální hranice. Práce se zabývá především problematikou vyjednávání o majetku po pádu komunismu, financováním církví a náboženských …viac
Abstract:
This thesis A contribution to the history of relationship between church and state in the Czech Republic and neighboring countries after 1989 is using the methods of historical comparison and analysis. The thesis brings relations between church and state in countries that the Czech Republic share geographical and mental boundaries. The basic themes of work are the property issue after the fall of communism …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta