Bc. Michaela Pařenicová

Bakalářská práce

Internet jako inzertní médium

Internet as an Advertising Medium
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zjistit, jak se vyvíjela reklama na internetu a kam směřují současné trendy. Celou prací se prolíná téma, jak získat nové klienty pomocí kampaní na internetu. Teoreticko-metodická část se zabývá rozvojem internetové reklamy v historii, typy internetové reklamy a tím, jak internet dokáže ovlivňovat společnost. Analytická (praktická) část popisuje nové typy marketingových …více
Abstract:
The subject of this thesis is to determine how the advertisement has been developing on the Internet and where the trends are going. The whole work is viewed thru a topic of getting the new customers by the campaigns on the Internet. Theoretical and methodological part deals with the development of Internet advertising in the history, types of internet advertising and how the Internet can affect society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Hušek
  • Oponent: Ing. Martin Valenčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní