Bc. Matěj Drbohlav

Master's thesis

Identifikace krize organizační struktury s využitím upravené metodiky EFQM

Identifying crisis organizational structure using the modified methodology EFQM
Abstract:
V teoretické části diplomové práce byla vymezena problematika organizace, organizační změny a příznaků krize v kontextu Greinerovy teorie o zákonitostech vývoje a krizí organizačních struktur. V praktické části diplomové práce byl navržen, a na konkrétní firmě pak i ověřen, model identifikace příznaků krize organizační struktury s využitím baterie otázek výkonnostně orientovaného modelu START, který …more
Abstract:
The theoretical part gave the definition of the organization issues, organization changes and the symptons of the crisis in the context of Greiner theories relating to the development and crisis management of organizational structures. The practical part suggested and on the particular company further validated the model of idetifying signs of the crisis of the organizational structure using a battery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní