Bc. Matěj Drbohlav

Diplomová práce

Identifikace krize organizační struktury s využitím upravené metodiky EFQM

Identifying crisis organizational structure using the modified methodology EFQM
Anotace:
V teoretické části diplomové práce byla vymezena problematika organizace, organizační změny a příznaků krize v kontextu Greinerovy teorie o zákonitostech vývoje a krizí organizačních struktur. V praktické části diplomové práce byl navržen, a na konkrétní firmě pak i ověřen, model identifikace příznaků krize organizační struktury s využitím baterie otázek výkonnostně orientovaného modelu START, který …více
Abstract:
The theoretical part gave the definition of the organization issues, organization changes and the symptons of the crisis in the context of Greiner theories relating to the development and crisis management of organizational structures. The practical part suggested and on the particular company further validated the model of idetifying signs of the crisis of the organizational structure using a battery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní