Mgr. Libor Škácha

Master's thesis

Závody ve zbrojení mezi Velkou Británií a Německem před první světovou válkou

Arms Race between Great Britain and Germany before World War I
Abstract:
Magisterská práce pojednává o námořním soupeření Velké Británie a Německa mezi lety 1888–1914 s přesahy do historie, námořní technologie a britsko-německých mezinárodních vztahů. Text zkoumá kořeny německé weltpolitik, schvalování lodních zákonů pod vedením velkoadmirála Alfreda von Tirpitze a jejich dopad na britsko-německé vztahy. Případová studie vedená Kaplanovým konceptem rovnováhy moci přibližuje …more
Abstract:
This diploma thesis deals with naval rivalry between Great Britain and German Empire from 1888 to 1914. It goes beyond the historical background in order to focus on naval technologies of the era, maritime research programmes as well as the form of Anglo-German relations. It examines the origins of imperial doctrine of weltpolitik and German approval of naval laws which Admiral Alfred von Tirtpitz …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations