Eva LEŠÁKOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj kompetence komunikativní metodami dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka

The Development of Competency in Communication through Drama Education Methods in English Lessons
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na tři témata: kompetenci komunikativní, metody dramatické výchovy a výuku anglického jazyka. Hlavní důraz je přitom kladen na rozvoj kompetence komunikativní ve výuce anglického jazyka při využití metod dramatické výchovy. Cíle výzkumu jsou dva. Prvním je zjistit rovinu žákova vnímání metod dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. Druhým je pak porovnat u skupiny a u vybraných …více
Abstract:
This thesis is focused on three topics: competency in communication, drama education methods and education in English language. It emphasizes the development of competency in communication in English language teaching using the drama education methods. There are two aims in this thesis. The first one is to recognize the way how students apprehend the drama education methods in English language lessons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2009
Zveřejnit od: 27. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEŠÁKOVÁ, Eva. Rozvoj kompetence komunikativní metodami dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta