Theses 

Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu technické řešení a parametry pro návrh účelově a technicky nejpříznivější stavby objektu bytového domu. – Bc. Jan HOZA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan HOZA

Diplomová práce

Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu technické řešení a parametry pro návrh účelově a technicky nejpříznivější stavby objektu bytového domu.

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového domu. Cílem práce je navrhnout účelově a technicky nejpříznivější stavbu bytového domu a zdůvodnit navržené technické řešení. Práce je zpracována v přiměřeném rozsahu k příloze č.6 Vyhlášky 62/2013 Sb.o dokumentaci staveb v souladu se zadáním diplomové práce. Závěr práce obsahuje odůvodnění navržených technologií a použitých materiálů. Přílohu tvoří projektová dokumentace objektu, tj. architektonicko-stavební část obsahující stavební výkresy a detailnější popis objektu v podobě technické zprávy, stavebně technické řešení včetně výkresů tvarů a základního posouzení vybraných prvků na objektu, koncepce požárně bezpečnostního řešení objektu obsahující technickou zprávu požárně bezpečnostního řešení a doplňující výkresy, včetně koncepce části techniky prostředí staveb s částí pro řešení vytápění. Výkresová dokumentace je zpracována v programu Auto CAD.

Abstract: The here presented thesis deals with the project design and the following design development of a block of flats (GB) or an appartment building (US). The aim of the exercise was to design and present the best possible technical solutions of the realization for that design and the reasoning behind. The thesis has been compiled according to 6th addition to the Declaration 62/2013, dealing with the continuous assessment of building projects in accordance with the award of a thesis theme. The summary explains the reasoning behind the suggested technologies and proposed materials. The supplement contains the project documentation, the architectural drawings and the more detailed description of the object , the technical systems, the solutions for the technical building including the drawings of the proposed elements. There are furthermore detailed considerations and drawings of the fire safety aspects of the project, as well as the state-of-the-art solutions for the technical supplies (water, air, heating, sewer) of the proposed building. The drawings have been completed using AutoCAD.

Klíčová slova: Stavba, optimální konstrukční řešení, bytový dům, stropní panel, bytové stanice, průměrný součinitel prostupu tepla, bytová jednotka, vápenopískové zdivo, prefabrikát, zděná stavba, plochá střecha, výměna vzduchu, ETICS, krátká doba realizace, technologické přestávky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72431 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HOZA, Jan. Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu technické řešení a parametry pro návrh účelově a technicky nejpříznivější stavby objektu bytového domu.. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz