Bc. Jan HOZA

Diplomová práce

Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu technické řešení a parametry pro návrh účelově a technicky nejpříznivější stavby objektu bytového domu.

Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového domu. Cílem práce je navrhnout účelově a technicky nejpříznivější stavbu bytového domu a zdůvodnit navržené technické řešení. Práce je zpracována v přiměřeném rozsahu k příloze č.6 Vyhlášky 62/2013 Sb.o dokumentaci staveb v souladu se zadáním diplomové práce. Závěr práce obsahuje odůvodnění navržených technologií …více
Abstract:
The here presented thesis deals with the project design and the following design development of a block of flats (GB) or an appartment building (US). The aim of the exercise was to design and present the best possible technical solutions of the realization for that design and the reasoning behind. The thesis has been compiled according to 6th addition to the Declaration 62/2013, dealing with the continuous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOZA, Jan. Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu technické řešení a parametry pro návrh účelově a technicky nejpříznivější stavby objektu bytového domu.. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/