Bc. Tomáš Kozel, DiS.

Diplomová práce

Implementace principů CSR (Společenská odpovědnost firem) do systému řízení podniku JuBo Jeseník s.r.o.

Implementation the principles of CSR (Corporate Social Responsibility) to the management system JuBo Jesenik Ltd.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přípravou procesu začlenění principů CSR do struktury řízení podniku JuBo Jeseník s.r.o. Práce poskytuje možnost konkurenční výhody a nabízí návod k trvale udržitelnému rozvoji podniku v závislosti na implementaci CSR opatření. Ve spolupráci s vedením podniku a jeho zaměstnanci byli analyzováni nejvýznamnější stakeholdeři a jejich potřeby. Pozorováním činností podniku, studiem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of preparing a process of implementation of CSR principles into the structure of JuBo Jeseník Ltd management. The work provides a possibility of competition advantage and a guideline to sustainable development of a company de-pending on the implementation of CSR measures. In cooperation with the company manage-ment and its employees, the most significant stakeholders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Janků, Ph.D.
  • Oponent: Růžena Petříková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.