Bc. Tomáš Kozel, DiS.

Master's thesis

Implementace principů CSR (Společenská odpovědnost firem) do systému řízení podniku JuBo Jeseník s.r.o.

Implementation the principles of CSR (Corporate Social Responsibility) to the management system JuBo Jesenik Ltd.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přípravou procesu začlenění principů CSR do struktury řízení podniku JuBo Jeseník s.r.o. Práce poskytuje možnost konkurenční výhody a nabízí návod k trvale udržitelnému rozvoji podniku v závislosti na implementaci CSR opatření. Ve spolupráci s vedením podniku a jeho zaměstnanci byli analyzováni nejvýznamnější stakeholdeři a jejich potřeby. Pozorováním činností podniku, studiem …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of preparing a process of implementation of CSR principles into the structure of JuBo Jeseník Ltd management. The work provides a possibility of competition advantage and a guideline to sustainable development of a company de-pending on the implementation of CSR measures. In cooperation with the company manage-ment and its employees, the most significant stakeholders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Šárka Janků, Ph.D.
  • Reader: Růžena Petříková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.