Thi Thúy Pham

Diplomová práce

Diskontní míra při oceňování podniku výnosovou metodou s důrazem na složku rizika

Calculation of risk in discount rate when valuing firm by method DCF
Anotace:
Teorie o riziko: definice, formy, měření a ocenění rizika. Pojem diskontní míry, připodmínky při kalkulaci diskontní míry. Metoda stanovení diskontní míry (stanovení nákladů cizího kapitálu, model CAPM a stavebnicová metoda při stanovení nákladů vlastního kapitálu. Aplikace o stanovení diskontní míry při oceňování podniku metodou DCF ve Vietnamu
Abstract:
The theory of risk: definition, types, measurement and valuation of risk. Discount rate, valuation of risk when calculating the discount rate. Method to determine the discount rate (determining the cost of foreign capital, CAPM and modular method to determine the cost of equity. Application in Vietnam.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: Jan Jurečka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23329