Roman SCHNEIDER

Diplomová práce

Tvorba metodických listů pro osvojování dovednodtí v basketbalu pro vychovatele výchovných ústavů.

Creating of methodological work sheets for basketball skills acquisition for educational institute tutors.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením metodických listů pro nácvik senzomotorických dovedností v basketbalu. Je určena pro vychovatele, kteří organizují volno časové aktivity dětí. Práce je rozložena do dvou částí. V teoretické části se autor zaměřil na činnosti jako prostředku rozvoje osobnosti jedince, učení a jeho význam v životě jedince se zaměřením na senzomotorické učení a dále na výchovu a sebevýchovu …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of methodology sheets for practicing sensorimotor skills in basketball. I tis designed for educators who organize children´s leisure time aktivities. The work is doviset into two parts. In the autor focused on activities as a means of de velopment of individua personality, learning and its eignificance in human lift, focusing on sensorimotor learning, and the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Marcel Žák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEIDER, Roman. Tvorba metodických listů pro osvojování dovednodtí v basketbalu pro vychovatele výchovných ústavů.. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 10. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciální zařízení