Bc. Zuzana Karlová

Bachelor's thesis

Charakteristika spolupráce jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR

Characteristics of co-operation of fire protection Fire Fighters and the Fire Rescue service of the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce charakterizuje požární ochranu, zejména pak spolupráci jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR. Každý kraj má specifika, a proto se bakalářská práce orientuje na Pardubický kraj. Praktická část práce je věnována analýze rozložení jednotlivých druhů jednotek u zásahu.
Abstract:
This bachelor work describes the fire protection, especially cooperation of fire protection units the Brigade volunteer firefighters and Fire rescue brigade of Czech Republic. Each county has different characteristics and therefore the work is focused on the Pardubice Region. The practical part of the work is dedicated to the analysis distribution of individual types units at the intervention.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Karlová, Zuzana. Charakteristika spolupráce jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní