Mgr. Jaroslav Černocký

Diplomová práce

Průvodce po dějinách staroruského bohoslužebného zpěvu

A Guide to the History of Old Russian Liturgical Chant
Anotace:
Předložená diplomová práce je prvním českým pokusem o soustavné zpracování dějin staroruského bohoslužebného zpěvu. Mapuje autonomní vývoj staroruského zpěvu od jeho počátků v kyjevské Rusi (přelom 10. a 11. století) až do radikální „europeizace“ ruské církevní kultury v období moskevského patriarchy Nikona (polovina 17. století). Zaměřuje se zvláště na jednohlasý znamennyj raspěv a jeho svébytnou …více
Abstract:
The submitted thesis presents the first ever Czech attempt on systematic processing of history of the Old Russian Liturgical Chant. It describes the autonomous development of the Old Russian form of singing from its beginnings in Kievan Rus (turn of the 10th and 11th century) to the radical “Europeanisation” of the Russian religious culture in the period of Moscow Patriarch Nikon (mid-17th century …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Richter
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta