Dominik Jirkovský

Bakalářská práce

Těžba hnědého uhlí na Mostecku ve vztahu k životnímu prostředí a turistickému ruchu

Coal Mining in the Most in Relation to the Environment and Tourism
Anotace:
Historie těžby hnědého uhlí je velmi pestrá a často dosti neuvěřitelná. Tato báňská činnost samozřejmě zanechávala i negativní jevy ve formě znečištění ovzduší či devastace půdy. Velký vliv měla těžba také na populaci a její společenský život. Zajímavým faktorem je turistický ruch, který je na Mostecku historicky rozdílný. Dnes je město Most specifikované spíše moderní turistikou, zatím co ve starém …více
Abstract:
The history of coal mining is really various and often rather incredible. Of course, mining left many negative effects in the form of land and air devastation. Mining also affected the population and its social life. Tourism is an interesting factor which is different in past and now. Today, the city of Most is specific with its rather modern tourism while in the old, demolished town, people admired …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Beránek
  • Oponent: Beáta Korandová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava