Bc. Pavel Kutálek

Master's thesis

Projekt optimalizace nákladů dopravní firmy včetně dopadů investic obnovy vozového parku

A Cost Optimization Project of a Transport Company Including the Impact of Investments on Fleet Renewal
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektu optimalizace nákladů dopravní firmy včetně dopadů investic obnovy vozového parku. V první části této práce je provedena literární rešerše teoretických poznatků z oblasti řízení nákladů, controllingu a investičního rozhodování. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti a kalkulace týkající se obnovy vozového parku, problematiky přejezdů v …more
Abstract:
The Diploma Thesis focuses on a cost optimization project of a transport company including the impact of investments on fleet renewal. A literary research of theoretical findings covering the cost management, controlling and investment decisions was conducted in the first part of the Diploma Thesis. The practical part includes a company characteristics and calculations relating to the fleet renewal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kutálek, Pavel. Projekt optimalizace nákladů dopravní firmy včetně dopadů investic obnovy vozového parku. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe