Kristina VYAZOVETS

Bakalářská práce

Význam vesmírného letu Jurije Gagarina a jeho ohlas v odborné literatuře, sovětském a zahraničním tisku

The meaning of Yuri Gagarin's space flight. Its reception in the scientific literature, sovet and foreign press
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem osobnosti Jurije Gagarina, významem jeho prvního vesmírného letu v dějinách, celosvětovou reakci na danou událost v době dění a moderní době a otázkou prvního letu do vesmíru v rámcích politické konkurence mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými.
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to Yuri Gagarin's personality analysis, the significance of his first space flight in history, the global reaction to the event at the time of rapid progress, and the question of the first space flight within the political race between the Soviet Union and the United States of Amerika.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Šerberová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYAZOVETS, Kristina. Význam vesmírného letu Jurije Gagarina a jeho ohlas v odborné literatuře, sovětském a zahraničním tisku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta