Emma Dvořáková

Bakalářská práce

Kybernetická bezpečnost se zaměřením na dospívající mládež

Cyber Security of Teenagers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou kyberprostoru a jeho zabezpečení. Hlavním cílem bakalářské práce je specifikace, vymezení, analýza hrozeb a následný návrh protiopatření pro specifickou skupinu uživatelů mezi 14 až 19 lety, tedy dospívající mládeže. Teoretická část popisuje obecně internetovou a počítačovou kriminalitu, její vývoj, legislativní rámec, současnou situaci a zároveň vymezuje skupinu …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses cyberspace and its security. The main objective of this thesis is to specify, define and analyse threats and consequently propose countermeasures for teenagers, who are a specific group of users between the ages of 14 to 19. The theoretical part is a general description of internet and computer crime, its development, legislation framework and the current situation. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech