Květa VÁVROVÁ

Bakalářská práce

1. Cyklus grafických prací\nl{} 2. Šperky z taveného skla a skleněný objekt, který spolu tvoří názorový celek

1. Series of graphic works 2. Jewels of fused glass and glass objects, which together make up whole of opinion.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Cyklus grafických prací, Šperky z taveného skla a skleněný objekt, které spolu tvoří názorový celek" je v první řadě hledání souvislostí mezi všemi náměty. Názorový celek ve smyslu myšlenkového a tvarového propojení obou témat, je odhalován v systému, jakým vzniká abstraktní a někdy i geometrické vyvážení plochy v grafikách, kterými se zabývám. Ty jsou prvotním, ale i finálním …více
Abstract:
The work: "Series of graphic works, Jewels of fused glass and glass objects, which together make up whole of opinion" is primarily finding connections between all subjects. A whole of opinion, in terms of thinking and modeling, linked both themes and is revealed in the way how are creating sometimes abstract and sometimes geometrical parts, which are balancing whole space in my graphics which I deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Ilja Bílek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVROVÁ, Květa. 1. Cyklus grafických prací\nl{} 2. Šperky z taveného skla a skleněný objekt, který spolu tvoří názorový celek. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design