Šárka BLAŽEJOVÁ

Bakalářská práce

Sociální důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti

Social consequences of long-term unemployment
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti. Jejím hlavním cílem je identifikovat a popsat sociální důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Teoretická část se věnuje otázce důležitosti práce pro člověka, definuje pojem nezaměstnanost, její jednotlivé druhy a snaží se určit obecné příčiny nezaměstnanosti. Dále obsahuje charakteristiku pracovního trhu a kategorií osob, které …více
Abstract:
This project is focused on long-term unemployment. It´s main objective is to identify and describe the social consequences of long-term unemployment. The theoretical part focuses on the importance of work for people, defines the concept of unemployment, its different types and tries to identify common causes of unemployment. It also contains the characteristics of the labor market and the categories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽEJOVÁ, Šárka. Sociální důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií