Veronika Škorpíková

Bachelor's thesis

Organizace eventů s prvky projektového managementu

Event organization with elemets of project management
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje silné a slabé stránky podniku GUARANT International, s.r.o. v České republice a hledá doporučení pro zlepšení efektivnosti vybraných dosavadních a nových metod projektového managementu. Dále práce pátrá po důvodech omezeného využití zavedených metod a snaží se tyto stávající metody v projektovém řízení nahradit dosud nevyužitými novými metodami. Teoretická část se zabývá …more
Abstract:
Bachelor's thesis analyzes the weaknesses of GUARANT International, s.r.o. in Czech Republic and seeks recommendations for improving the efficiency of selected current and new methods of project management. The thesis is working on the basis of decreasing use of established methods and trying to replace them with methods that have not yet been used. The theoretical part deals with the general description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Reader: Jiří Urbánek, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.