Yuan Tian

Master's thesis

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
There are several categories of risks in the banking sector, but the most important risk is credit risk. The main objective of this thesis is to determine and then compare the value of regulatory capital requirement for unexpected losses from credit risk of ten debt assets portfolio under Basel agreements, including Basel I, Basel II, and Basel III, and the value of economic capital by using the CreditMetrics …more
Abstract:
There are several categories of risks in the banking sector, but the most important risk is credit risk. The main objective of this thesis is to determine and then compare the value of regulatory capital requirement for unexpected losses from credit risk of ten debt assets portfolio under Basel agreements, including Basel I, Basel II, and Basel III, and the value of economic capital by using the CreditMetrics …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Aleš Melecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava