Mgr. Alena Brožová

Bakalářská práce

AntiSec: hacktivistická kampaň za svobodu na internetu

AntiSec: hacktivism campaing for freedom on the internet
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „AntiSec: hacktivistická kampaň za svobodu na internetu“ se zabývá hackerskými útoky v rámci operace AntiSec, které byly uskutečněny pod záštitou propagace svobodného internetu, svobody informací a svobody projevu. Práce se zabývá etickou oprávněností provedení útoků v souvislosti s pravidly definovaných etických teorií a kodexů. Pro toto hodnocení jsou využity principy dimenzionální …více
Abstract:
Bachelor thesis „AntiSec: hacktivism campaign for freedom on the internet“ deals with hacker attacks in Operation AntiSec which were made under the auspices of promoting free internet, freedom of information and freedom of expression. The work deals with the ethical legitimacy of carrying out attacks in relation to the rules of defined ethical theories and codes. For this assessment principles of dimensional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.