Bc. Richard Potsch

Master's thesis

Kalkulace ceny výrobků v konkrétním podniku

Price setting in the selected enterprise
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce „Kalkulace ceny výrobků v konkrétním podniku“ je na základě stanovených rozpočtů určit výši režijní přirážky a následně pak navrhnout prodejní ceny výrobků. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti analýzy nákladů, rozpočetnictví a kalkulací. Druhá část analyzuje náklady firmy za uplynulá období a stanovuje dílčí rozpočty na příští dva roky. V poslední části …viac
Abstract:
The subject of this thesis "Price setting in the selected enterprise" is to determine the amount of overhead on the basis of established budgets and subsequently to propose the selling prices of the products. The first part summarizes the theoretical knowledge from the area of cost analysis, budgeting and calculation. The second part analyzes the costs of the company for past periods and sets the budgets …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedúci: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta