Bc. Ondřej Dufek

Master's thesis

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na základní škole

Interactive whiteboard in the teaching Physics
Abstract:
Diplomová práce „Interaktivní tabule ve výuce fyziky“ se zabývá používáním interaktivní tabule v jednotlivých fázích výuky fyziky na základní škole. Cílem práce je zpracování vybraných témat z učiva fyziky, která jsou použitelná při výuce s interaktivní tabulí. Součástí práce je také návod na zpracování výukových materiálů v programech MS PowerPoint a SMART Notebook. Práce se také opírá o pedagogický …more
Abstract:
This diploma thesis Interactive whiteboard as a part of the teaching of Physics is dedicated to usage of Interactive whiteboard in each individual phase of the learning process at primary school. The aim of this thesis is to compile picked themes from Physics, that can be used as a part of the class by using of Interactive whiteboard. As a part of this thesis there are instructions how to use the MS …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Renáta Bednárová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta