Miluše HONZÍKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské péče o novorozence předčasně narozené s komplikací hydrocefalus

Specifisc of nursing care for premature newborns with complications of hydrocephalus
Anotace:
Bakalářská práce přibližuje problematiku a ošetřovatelská specifika u předčasně narozených dětí. Teoretická část práce je zaměřená na klasifikaci novorozenců a specifikum ošetřovatelské péče. Blíže popisuje jednu z komplikací nedonošených dětí, kterou je hydrocefalus a poukazuje na důležitost komplexní péče, do které patří i spolupráce rodičů. Hlavně jejich správná edukace a včasné zapojení do péče …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns with problems and specifics of nursing in preterm infants. The theoretical part is focused on the classification of newborns and specificity of nursing care. It describes in detail one of the complications of premature infants which is hydrocephalus and highlights the importance of comprehensive care which includes also the cooperation of parents. Mainly their proper education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Burešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONZÍKOVÁ, Miluše. Specifika ošetřovatelské péče o novorozence předčasně narozené s komplikací hydrocefalus. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra