Jakub Chylík

Bakalářská práce

Analýza spotřební daně u tabákových výrobků

Analysis of the consumption tax on tobacco products
Anotace:
Cílem bakalářské práce je reálné zhodnocení dopadu zavedení protikuřáckých zákonů a zvyšování sazeb daně na daňový výnos státu z tabákových výrobků. V první kapitole naleznete obecné informace o zdaňování tabákových výrobků na území České republiky a také chronologicky seřazené směrnice EU. Druhá kapitola se obsáhleji zaměřuje na vybrané státy EU a popisuje historický vývoj společně se sazbou daně …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is realistic evaluation of smoking ban impact and increasing tax rates on tobacco products and state tax revenue on tobacco products. In the first chapter you find basic information about taxation of tobacco products in the Czech republic and also european directives in chronological order. The second chapter is focused on selected states of the EU and it describes historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Hana Zídková
  • Oponent: Jan Tecl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51386