Lenka SCHILLEROVÁ

Bachelor's thesis

PŮST JAKO CESTA K ROZVOJI SPIRITUÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

FASTING AS A WAY TO DEVELOP THE SPIRITUAL DIMENSION OF THE PERSONALITY
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá duchovní rovinou lidské osobnosti a fenoménem půstu a léčebného hladovění v životě člověka. Teoretická část práce blíže definuje pojmy osobnost, holistický model osobnosti a spirituální dimenze osobnosti. Hledá odpovědi na otázku, zda a jak ovlivňuje půst spiritualitu v kontextu holistického modelu osobnosti člověka. Obrací pozornost k spiritualitě a k hlavním otázkám filosofie …viac
Abstract:
This thesis deals with the spiritual dimension of the human personality and the phenomenon of therapeutic fasting in human life. The theoretical part of the thesis defines the terms personality, holistic model of personality and spiritual dimension of personality. Finding answers to the question of whether and how fasting affects spirituality in the context of a holistic model of human personality …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2011
Zverejniť od: 7. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Veronika Kavenská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHILLEROVÁ, Lenka. PŮST JAKO CESTA K ROZVOJI SPIRITUÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 12. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Bachelor programme / odbor:
Psychology / Psychology