Mgr. Roman IMRICH

Bakalářská práce

Analýza přirozené a migrační dynamiky obyvatel okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v letech 1981-2005

Analysis of natural and migrational dynamics of poopulation in districts Plzeň-city, Plzeň-south, Plzeň-north and Rokycany (1981-2005)
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám analýzou vývoje obyvatelstva v okresech Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v letech 1981?2005. Vycházím z přirozeného přírůstku obyvatelstva a migračního salda obyvatelstva, tedy ze základních geodemografických ukazatelů. V první části práce popisuji metody a objasňuji základní pojmy, které jsou použity a vysvětluji, pro tuto práci stěžejní, Webbovu metodu …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on the analysis of the population trends in years 1981?2005 in certain districts - Plzeň, Plzeň-south, Plzeň-north and Rokycany. I start from the natural population growth and migration balance, which are the basic pointers of demography and geography of population. In the first part of the thesis I describe the methods are explains the basic concepts that are used and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010
Zveřejnit od: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IMRICH, Roman. Analýza přirozené a migrační dynamiky obyvatel okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v letech 1981-2005. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Historie (dvouoborové)