Adéla PÓLOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu wellness centra s ubytováním

Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení objektu wellness centra s ubytováním v Karlových Varech dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skeletový systém s vyzdívkou. Práce se zabývá tepelným posouzením konstrukcí, které tvoří obálku budovy a statickými výpočty hlavních betonových prvků. Výkresy byly zpracovány …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on planning and realizing of the project documentation for planning permission of the wellness centre with accommodation building located in Karlovy Vary; based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of ferroconcrete monolithic frame system with lining. The thesis deals with the thermal assessment of the constructions that constitutute a cover of the building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÓLOVÁ, Adéla. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu wellness centra s ubytováním. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/