Theses 

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu wellness centra s ubytováním – Adéla PÓLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Adéla PÓLOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu wellness centra s ubytováním

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení objektu wellness centra s ubytováním v Karlových Varech dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skeletový systém s vyzdívkou. Práce se zabývá tepelným posouzením konstrukcí, které tvoří obálku budovy a statickými výpočty hlavních betonových prvků. Výkresy byly zpracovány v programu ArchiCAD 16. Pro statické výpočty byl použit program Fin EC. Textové zprávy byly vytvořeny v programu Microsoft Word. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.

Abstract: This bachelor thesis focuses on planning and realizing of the project documentation for planning permission of the wellness centre with accommodation building located in Karlovy Vary; based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of ferroconcrete monolithic frame system with lining. The thesis deals with the thermal assessment of the constructions that constitutute a cover of the building; and the static calculations of the main concrete elements. The designs were created in the ArchiCAD 16 program; the statics calculations in the Fin EC program; the text in Microsoft Word. All constructions and calculations were executed according to the valid ČSN EN standards.

Klíčová slova: wellness centrum, ubytování, projektová dokumentace, stavební povolení, statický výpočet, tepelná technika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73029 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PÓLOVÁ, Adéla. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu wellness centra s ubytováním. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:34, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz