Dominika Angelovičová

Diplomová práce

Indikátory finančného zdravia a ich vývoj u vybraných českých bánk

Indikátory finančního zdraví a jejich vývoj u vybraných českých bank.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem finanční stability bankovního systému v České republice. V teoretické části jsou zkoumány indikátory finančního zdraví dle metodiky České národní banky. Následně jsou zjištovány a hodnoceny hodnoty relevantních indikátorů vybraných bank působících v České republice v posledních letech. Cílem praktické části je posouzení hodnot indikátorů v období kolem finanční krize …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to analyse the financial stability of the Czech Republic banking system. The aim of the theoretical part is to introduce the Indicators of financial health according to Methodology of Czech National Bank. Selected indicators are consequently applied to measure the financial stability of selected Czech bank institutions. The goal of the practical part is to evaluate the …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá témou finančnej stability bankového systému v Českej republike. V teoretickej časti sú skúmané indikátory finančného zdravia podľa metodiky Českej národnej banky. Následne sú zisťované a hodnotené hodnoty relevantných indikátorov vybraných bánk pôsobiacich v Českej republike v posledných rokoch. Cieľom praktickej časti je posúdenie hodnôt indikátorov v období okolo finančnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Lukáš Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57066