Bc. Monika Kučerová Šiknerová

Bakalářská práce

Trestné činy proti životu a zdraví

Crimes Against Life and Health
Anotace:
V úvodu mé bakalářské práce, nazvané „Trestné činy proti životu a zdraví“, nejprve vymezuji základní pojmy související s touto problematikou. Následně se konkrétněji věnuji některým skutkovým podstatám trestných činů proti životu a zdraví. Poté se zaměřuji na praktickou činnost policistů při prověřování trestného činu ublížení na zdraví, přičemž cílem této bakalářské práce je vytvořit stručný návod …více
Abstract:
In the beginning of my bachelor thesis called „Crimes against life and health“, I define the basic terms related to this issue. Subsequently, specifically I deal with the state of facts of crimes against life and health. After that, I focus on the practical activities of police officers when examining the crime grievous bodily harm. The aim of this work is to create a brief guide to the procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Helena Tukinská
  • Oponent: JUDr. Pavel Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS