Bc. Renáta Ježová

Master's thesis

Teaching English to High School Students through Structured Drama

Teaching English to High School Students through Structured Drama
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem dramatu ve výuce angličtiny. Teoretická část uvádí prvky zážitkového učení, uvádí, co vlastně drama ve výuce je, vyjmenovává přínosy jeho využití ve výuce a výuce jazyků. V praktické části je popsán kurz anglického jazyka pořádaný na střední škole, který principy dramatu využívá, a následný rozbor dopadů, které mělo uvedení dramatu do výuky jazyka.
Abstract:
This diploma thesis focuses on the topic of drama in learning English. The theoretical part introduces the elements of experiential learning, states what drama in education is, and lists the benefits of its use in education and learning languages. The practical part describes the English language course held at high school, which uses the principles of drama, and the subsequent analysis of the impact …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedúci: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training