Bc. Martin Job

Bakalářská práce

Mezigenerační spravedlnost – solidarita přispívajících nebo solidarita s přispívajícími?

Intergenerational Justice: Solidarity Of the Payers or Solidarity With The Payers?
Anotace:
Tato práce reflektuje problematiku mezigenerační spravedlnosti v rámci politicko-filosofického diskursu, se zvláštním zřetelem k soudobým koncepcím. Představena je liberální perspektiva, jež navazuje na klíčový princip spravedlivých úspor Johna Rawlse. Dále pak libertariánská a komunitaristická koncepce mezigenerační spravedlnosti či koncepce Dennise McKerlieho.
Abstract:
This thesis reflects the problem of intergenerational justice in the context of political philosophy. It draws from the Rawlsian principle of just savings, eventually introducing broader liberal, libertarian and comunitarian perspective
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií