Petr Němeček

Bakalářská práce

Bezpečnost IT služeb ve veřejné správě

Security of IT services in public administration
Anotace:
Tato práce se zabývá posouzením zabezpečení služeb ve veřejné správě poskytovaných prostřednictvím informačních technologií. A na základě analýzy bezpečnostních rizik formulovat návrh a doporučení s cílem zvýšení bezpečnosti těchto služeb. V teoretické části bakalářské práce je rozebrána problematika IT systémů veřejné správy, informační bezpečnosti, bezpečnostních hrozeb a ochranou před nimi. V analytické …více
Abstract:
This thesis deals with the assessment of security of IT systems in public administration. And, based on a security risk analysis, it formulates suggestions and recommendations for the improvement of IT security. In the theoretical part of the thesis, the issues of IT systems in public administration, information security, security threats and protection against them are discussed. In the analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech

Práce na příbuzné téma