Jan Rotrekl

Bakalářská práce

Komparace dopravců České dráhy a Regiojet na trase Praha-Ostrava/Havířov

Comparison of the railway transporters Czech Railways RegioJet on route Praha-Ostrava/Havířov
Anotace:
Práce pojednává o působení vlakových dopravců na trati Praha-Ostrava/Havířov s hlavním zaměřením na srovnání tří dopravců (České Dráhy, RegioJet a.s. a Leo Express a.s.), kteří na této trati provozují osobní železniční přepravu. Hodnotí kvalitu služeb, cenovou politiku a jejích společný přístup k propagaci železniční dopravy jako takové. Je zde rozebíráno, jaké služby jednotliví dopravci poskytují …více
Abstract:
The work is concerned with the activities of railway carriers on the railway line Prague-Ostrava/Havířov with its main orientation towards comparison of three carriers České Dráhy, RegioJet a.s. and Leo Express a.s. (Czech Railways, RegioJet, Joint Stock Company and Leo Express, Joint Stock Company). who operate on this passenger traffic railway. It evaluates the quality of service, pricing policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Jiří Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze