Hana LOUDOVÁ

Bakalářská práce

Larp v perspektivě literární teorie a naratologie

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá progresivní formou současné slovesné kultury, fenoménem rolových her, larpů. První část práce pojednává o teorii rolových her, definuje pojem larp a popisuje jeho typy a vývoj. Larp je vymezen jako interaktivní narativ, typ ergodického textu. Druhá část práce je věnována teoretickému zkoumání literárně teoretické disciplíny naratologie. Jsou vysvětleny základní pojmy a popsány …více
Abstract:
This thesis is focused on a progressive form of a contemporary narrative culture, a phenomenon of role-playing games, larps. The first part of the thesis deals with the theory of role-playing games. There is also determined the term larp, its evolution a types. Larp is defined as an interactive narrative, a kind of an ergodic text. The second part of the thesis is about narratology, the discipline …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOUDOVÁ, Hana. Larp v perspektivě literární teorie a naratologie. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/